FORMULIR PENDAFTARAN

SURAT PENYATAAN
KESEDIAAN MENJADI ANGGOTA IDEI

dengan ini menyatakan kesediaan menjadi anggota Insan Doktor Ekonomi Indonesia (IDEI) dan bersedia menjadi segala ketentuan yang berlaku di dalam organisasi IDEI